Göçebe

Fikret Çelik

Göçebe bir ırmaktır yüreğim
Her gelişinde baharın,
Düşer yollara.

An olur,
Güneşli kentin
Gölgesinde soluklanıp
Uzun bir geceye yerleşir.

Darius lafa tutar
İskender’i unutmak için
Gün bitmez olur.

An olur,
Karanlık bir dehlizden çıkar,
İpek yoluna bakar bakar
Çağıldar durur.

An olur,
Eski bir bayram sevinci olur
Yağız bir çocuğun gözünde.
Gün ağarırkenki anne telaşı,
On sekizlik bir aşkın toyluğu.

An olur,
Caddeler boyu kıvrılır,
Günahkâr bir bedeni arındırır.

An olur,
Metal kentlere yeşil ve mavi,
Gökyüzünü hatırlatır ormanlarca.