Hıdır Işık

Şiirde dili estetik forma evirme yetisiyle, yaşadığı atlasın ve çağın panoramasını ses ahengiyle buluşturabilme ustalığıyla, tutarlı biçim ve zengin kurgu yaratımıyla hiç şüphesiz ki Türkçe şiir belleğinde dervişane yer edinmiş bir şairdir Ahmet Telli. Yaşamın mucizevi deryasında geniş tema dolaşımıyla, diyalektik bir hayat anlayışının güçlü sezgisiyle, dingin ses uyumunu önceleyen diliyle Ahmet Telli Şiir’i, şiir tarihine özgünlüğünü kabul ettirmiştir.

Hıdır Işık

Bana göre şiir, kahır ve kederin sözcüklerin büyüsünden damıtılarak ahenk kazanmasıdır. Bu da lirik bir yönelimdir zaten. Şayet bir metinde ahenk varsa, orada lirik olan akış da vardır.Şiirlerimde umutsuz insanların sesiyim. Daha doğrusu şiirlerimde onlara umutsuz olmadıklarını, yan yana yürüdüğümüzü söylüyorum. Bunu yapmazsam, böyle yazmazsam, şiirlerime yansıtmazsam, şairliğimden utanırım.